Warning: Illegal string offset 'id' in /home/romi/public_html/wp-content/themes/magazinum/single.php on line 4 Warning: Illegal string offset 'id' in /home/romi/public_html/wp-content/themes/magazinum/single.php on line 4 Warning: Illegal string offset 'id' in /home/romi/public_html/wp-content/themes/magazinum/single.php on line 4 Warning: Illegal string offset 'id' in /home/romi/public_html/wp-content/themes/magazinum/header.php on line 108 Warning: Illegal string offset 'id' in /home/romi/public_html/wp-content/themes/magazinum/header.php on line 108 Warning: Illegal string offset 'id' in /home/romi/public_html/wp-content/themes/magazinum/header.php on line 108 » LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!
-Istorie — 30 noiembrie, 2012 21:31

LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!

Publicat de

Povestea Unirii românilor e greu de spus într-un articol, dar în mod sigur trebuie să înceapă cu o prefață. Adunarea de la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918, nu reprezintă doar exprimarea voinței poporului român și fructificarea unui context istorico-politic favorabil, ci și retranspunerea în fapt într-un spațiu binecuvântat a unității spirituale a românilor, existentă încă de la formarea poporului, chiar dacă după regiunile unde locuiau purtau numele de vlahi, moldavi, ardeleni, bucovineni etc.

În 20 noiembrie 1918, Marele Sfat al Națiunii Române din Ungaria și Transilvania, prezidat de dr. Ștefan Cicio Pop, lansa apelul pentru „Adunarea Națională a națiunii române din Ungaria și Transilvania la Alba Iulia, cetatea istorică a neamului nostru, pe ziua de 18 noiembrie/1 decembrie 1918 st.n. a.c. la orele 10 a.m.” (extras din Convocarea Adunării Naționale la Alba Iulia). Cetatea istorică însemna în memoria românilor locul unde și altădată au fost reprezentați ca națiune unită, în 1599 când Mihai Viteazul a intrat în Alba Iulia ca domn al Țării Românești și al Transilvaniei, urmând ca în 1600 să devină "Domn al Țării Românești și Ardealului și a toată țara Moldovei".Realizarea visului de uniune națională avea să se înfăptuiască prin urmare într-un spațiu istoric, în care, alături de Mihai Vitezul, vegheau din istorie imaginile simbiozei daco-romane, a lui Iancu de Hunedoara, înmormântat în catedrala Sfantul Mihail, ale martirilor Horea, Cloșca și Crișan, dar și ale altor personalități ce în timp au construit conștiința națională și au luptat pentru drepturile și independența românilor.

Dimineața de 1 Decembrie a surprins Alba-Iulia scăldată în valuri de oameni veniți din toate colțurile țării pentru a susține și a își exprima bucuria pentru Unirea Transilvaniei cu România. Dacă Alexandru Ioan Cuza reușise să aducă laolaltă statal Moldova și Țara Românească în 1859, ziua de 1 Decembrie 1918 avea să însemne ceea ce la acea vreme s-a numit în popor România dodoloață. Marea de oameni s-a revărsat de pe străzile cetății spre Platoul Romanilor, în Sala Unirii intrând doar delegațiile oficiale și invitații de onoare, 1228 de deputați fiind prezenți la înfăptuirea Unirii. Ceremonia de semnare a documentelor a fost precedată de slujbe religioase atât în biserica ortodoxă, cât și în cea greco-catolică de rit ortodox. Pe întinsul zăpezii ce acoperise cetatea peste noapte, își găsea oglindire strălucirea întregii bucurii care în aer vibra sub denumirea de „Deșteaptă-te române!”.

Gheorghe Pop de Băsești, foarte înaintat în vârstă și după o perioadă de boală grea, a deschis Adunarea din Sala Unirii cu un emoționant discurs ce arăta rostul și menirea poporului adunat în și împrejurul cetății. „Onorată adunare, la locul acesta sfințit de sângele marilor noștri martiri, v-ați adunat și Dumneavoastră, ca să sfărmați și cătușile robiei noastre spirituale, ale robiei noastre seculare și să decidem, ca un popor liber, asupra sorții noastre, precum ne-a trimis solia marele Wilson, care a fost cel dintâiu, care a înțeles, cum că sfintele învățături ale lui Iisus Cristos, cum trebue sa se aplice între popoare. Ne-am adunat aici, ca sa hotărâm asupra sorții noastre.” Vasile Goldiș a fost cel care a ținut discursul festiv ce sublinia încă o dată voința românilor de a fi uniți într-un singur stat. La ora 12, România crescuse într-un stat unitar, incluzându-i pe transilvăneni.

Articolul I din Rezoluțiunea Adunării Naționale de la Alba-Iulia din 1 Decembrie 1918 consfințea: „Adunarea Națională a tuturor Românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba-Iulia în ziua de 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918, decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România. Adunarea Națională proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul cuprins între râurile Mureș, Tisa și Dunăre.” Actul Unirii nu a uitat să menționeze contextul socio-politic al evenimentului, Primul Razboi Mondial: „Adunarea Națională cu smerenie se închină înaintea memoriei acelor bravi români, care în acest război și-au vărsat sângele pentru înfăptuirea idealului nostru murind pentru libertatea și unitatea națiunii române.”(art. VII)

Există foarte puține imagini de la 1 Decembrie 1918, fotograful oficial al evenimentului neprezentându-se. Singurul care a imortalizat câteva instantanee este Samuil Mârza, originar din Galtiu, la 11 km de Alba-Iulia, care nu a avut însă acces in Sala Unirii, deoarece nu avea acreditare oficială. Sala Unirii va păstra însă câteva zeci de ani mai târziu, aparatul ce a surprins secvențe statice ale evenimentului, aparat foto care poate fi admirat și în ziua de azi în aceeași locație. Dar pentru că un eveniment atât de important ca Unirea de la 1 Decembrie 1918, din inima României, la Alba-Iulia, nu are nevoie de imagini fizice pentru a-și câștiga locul cuvenit în suflet, cel mai potrivit este să spunem, uitând măcar pentru o zi de politică și cotidian, doar atât:

„LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!”

Warning: Illegal string offset 'id' in /home/romi/public_html/wp-content/themes/magazinum/footer.php on line 4 Warning: Illegal string offset 'id' in /home/romi/public_html/wp-content/themes/magazinum/footer.php on line 4 Warning: Illegal string offset 'id' in /home/romi/public_html/wp-content/themes/magazinum/footer.php on line 4